วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสันติธรรม เทพฉิม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดการขยะทางทะเล ณ หาดทรายเทียม ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

0
วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสันติธรรม เทพฉิม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดการขยะทางทะเล ณ หาดทรายเทียม ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

1
2
3.1
4.2
5.4
6
7.1
7.5
7.6
7.7
7.8
8
7
9
10
11
12
12.6
15.3
14
16.2
17.2
18
19.5
20.3
20
21
23.3
25.2
27.4
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
55
56
57
58
59
61
63
65
66
67
71
73
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช