โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ ติวแนวข้อสอบ V-NET

0
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ โดยการติวแนวข้อสอบ V-NET ให้กับนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เเละ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช