ร่วมต้อนรับกัปตัน สรรพชัย โชติกล่อม General Manager (Marine)และกัปตัน อิสเรศวร์ อิสโร Marine Superintendent บริษัท อาร์ซีแอล จำกัด (มหาชน)

0

 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ คณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาการเดินเรือ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ ร่วมต้อนรับกัปตัน สรรพชัย โชติกล่อม General Manager (Marine)
และกัปตัน อิสเรศวร์ อิสโร Marine Superintendent บริษัท อาร์ซีแอล จำกัด (มหาชน) และร่วมประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเดินเรือ อาหารในเรือ และสาขาอื่น ในกลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ ตึกอำนวยการ

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ คณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาการเดินเรือ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ ร่วมต้อนรับกัปตัน สรรพชัย โชติกล่อม General Manager (Marine)และกัปตัน อิสเรศวร์ อิสโร Marine Superintendent บริษัท อาร์ซีแอล จำกัด (มหาชน) และร่วมประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเดินเรือ อาหารในเรือ และสาขาอื่น ในกลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ ตึกอำนวยการ

102808

102809

102810

102814

102815

102816

102817

102813

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช