พรานทะเลเกมส์ ครั้งที่ 27

1
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด พรานทะเลเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ อาคารรัฐบุรุษ ในการนี้มีคณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ทั้งภาคปกติ อศ.กช. และ ปวส.สมทบ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งกีฬาฟุตซอล ตะกร้อ แชร์บอล เปตอง ภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาทางน้ำ พายเรือ ทอดแห ตกปลาบริเวณสระน้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์