แนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563

0

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยนางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นายณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนายศุภชาติ สำลีวงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

1

2

3

4

5

6

8

9

11

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช