ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 62

0

บ่ายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และแผนกอุตสาหกรรมประมง รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำ มาร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำ ในการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนชั้น ปวช.3 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ และนักศึกษาชั้น ปวส.2 ณ อาคารเรียน 3 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

82083017_1551142598398643_8785639733234499584_o

82856625_1551141831732053_952128257350696960_o

83758538_1551142661731970_6927877128570535936_o

83799021_1551141098398793_7354785805367246848_o

83806463_1551140741732162_558084661713043456_o

83827360_1551141388398764_8712873297794039808_o

83830850_1551142101732026_861427374216970240_o

83829433_1551142311732005_3384808771871047680_o

83837440_1551140955065474_9169247696509206528_o

83906482_1551142885065281_2600486858165059584_o

83927437_1551141971732039_6587590198308110336_o

83934006_1551142385065331_5298184790632038400_o

84142747_1551141761732060_5823291954712018944_o

84173903_1551142485065321_4620419641150275584_o

84186610_1551142055065364_4849822666292461568_o

84268886_1551141071732129_6646229167757066240_o

84286374_1551141751732061_903669717602926592_o

84346931_1551140711732165_842193123391045632_o

84352783_1551141265065443_4514841592598626304_o

84354363_1551142291732007_1488247348210434048_o

84419698_1551141021732134_8075581106906202112_o

84521162_1551142225065347_5854370797627375616_o

84529966_1551140845065485_5769665980896641024_o

84583150_1551141341732102_292187398240993280_o

84828598_1551141501732086_5604263182555152384_o

84865139_1551141328398770_8205783272412676096_o

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช