เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านชะแล้นิมิตวิทยา 2563

0

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนางพชรภัทร สุธารักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานพร้อมด้วยนายศุภชาติ สำลีวงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านชะแล้นิมิตวิทยา 2563 ณ โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

1

3

2

4

5

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช