ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

0.0

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตัวแทนฝ่ายบริหาร พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง ณ หอประชุมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ หลังจากนั้นครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี แยกกลุ่มพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองตามห้องในที่ปรึกษา 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช