เข้าค่ายลูกเสือ62

0
เมื่อวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมและเข้าพิธีประจำกองลูกเลือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับลูกเสือวิสามัญ ชั้น ปวช.1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช