ข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา อ.ควนเนียง จ.สงขลา

0
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนายกิตติรัตน์ ทับทวี ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนางพชรภัทร สุธารักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นายศุภชาติ สำลีวงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา อ.ควนเนียง จ.สงขลา

1
2
3
4
5
7
8
9
10
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช