พิธีเปิดพร้อมให้โอวาทการประชุมสมัยสามัญองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีอ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

0

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยพรานทะเล คณะครู คณะกรรมการและสมาชิก อกท.พร้อมด้วย คณะครู ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยพรานทะเล คณะกรรมการ อกท.หน่วยพรานทะเล และ สมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทการประชุมสมัยสามัญองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีอ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

5

1

2

3

6

7

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช