เข้าพบนายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม เพื่อพูดคุยในรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

0

เช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าพบนายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม เพื่อพูดคุยในรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

1

2

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช