เข้าพบ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม เพื่อพูดคุยในรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

0

บ่ายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และ นางมณฑารพ ลิ่มวชิรโชติ หัวหน้างานความร่วมมือ เข้าพบ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม เพื่อพูดคุยในรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

1

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช