นักเรียนนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อ PE ได้จับกุ้งเพื่อจำหน่าย เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การฝึกปฏิบัติจริง

0

 

 

 

เมื่อเช้าวันที่ 7 มีนาคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดยนางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครูและนักเรียนนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อ PE ได้จับกุ้งเพื่อจำหน่าย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การฝึกปฏิบัติจริง และเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ทำโครงการดังกล่าว ณ บ่อกุ้งPE วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

2 (2)

2

4 (2)

4

5 (2)

5

6 (2)

6 (3)

14

6 (4)

6

6

7 (2)

7

8

9

10

12 (2)

12 (3)

13

16


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช