รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าพบ นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเต่าวิทยา เพื่อพูดคุยในการรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษา

0

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าพบ นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเต่าวิทยา เพื่อพูดคุยในการรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนคูเต่าวิทยา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช