รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ฝ่ายวิชาการ เข้าพบ นางปัณฑินา ชะตารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา เพื่อพูดคุยในการรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษา

0

 

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ฝ่ายวิชาการ เข้าพบ นางปัณฑินา ชะตารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา เพื่อพูดคุยในการรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช