ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก!!

 

ประกาศราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ 6_001

ประกาศราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ 6_002