การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561

index
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย.2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ โดยมีนายสมชาย นวลใย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ทางวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ส่งโครงการวิทยาศาสตร์จำนวน 2 โครงการเข้าประกวด 
1234567
ผลการแข่งขันระดับ ปวส.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับอศจ. สงขลา
เรื่อง การศึกษาระบบเรซเวย์เพื่อการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับอศจ สงขลา 
นักศึกษา 1.นายปิยวัฒน์ รามมาก
2.นางสาวนาฎอนงค์ อินทร์ดี
3.นายสิทธิชัย แก้วกำเหนิด
ครูที่ปรึกษา
1.ครูพัชริดา ขำขจร
2.ครูอภิรักษ์ จันทวงศ์
3.ครูเยาวลักษณ์ แกมกุม
และระดับปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับอศจ สงขลา เรื่อง การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการสลบปลากัดเพื่อการเพาะเลี้ยงและจำหน่าย
นักศึกษา 1.นางสาวเสาวภา พูลสุข
2.นางสาวปาริฉัตร กัจกูล
3.นางสาวชญาดา คงมีสุข
ครูที่ปรึกษา
1.ครูปิยรัตน์ เพชรรัตน์
2.ครูประทีป แสงแก้ว
3.ครูราโชว์ ขาวชำนาญ
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช