โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก

100

002

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และการแปรรูปเพื่อส่งเสริมรายได้ ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ  โดยกิจกรรมภาคเช้า มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยกรจากประมงจังหวัดสงขลา และการบรรยาย หัวข้อเรื่อง การแปรรูปปลาดุกเพื่อการจำหน่ายโดย อาจารย์ธนกร  ห้วยห้อง แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง วิทยาลัยประมงติณสลานนท์

ภาคบ่าย เป็นภาคปฏิบัติ หัวข้อเรื่อง การแปรรูปปลาดุกเพื่อการจำหน่าย (ต่อ) ณ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง

001

003

004

007

005

006


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช