เปตอง กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 2561

100
004
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเปตอง
กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 2561
ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาเปตอง อาคารรัฐบุรุษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
006
007
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 มีพิธีเปิด โดยดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักกีฬาและครูฝึก จากวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดสงขลา
001
002
003
004

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช