ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

index
เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ร่วมดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 และดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report) ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
6
54321
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช