รับการตรวจสอบการดำเนินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง

index
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้รับการตรวจติดตามการดำเนินการโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาก หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นำโดย ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะครู ร่วมให้ข้อมูล ในสาขาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย (ผลิต แปรรูปสัตว์น้ำ) ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
43210
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช