การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561

1111
20 กรกฎาคม 2561 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยโรงพยาบาลสงขลา ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ
1
11
3
4
5
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช