โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

index

บ่าย วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ปวช.2และปวช.3 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  เข้าร่วมโครงการปลูกป่าอาชีวะสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีคุณทิพวรรณ แก้วขุนทอง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

12345

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช