โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมสถานศึกษา

index

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย(ผลิตแปรรูปสัตว์น้ำ) ให้แก่คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

 

1

2

3

4

5

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช