การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียน

index
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และทีมงานเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนและได้ขอความร่วมมือ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วยเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone)
1
2
3
4

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช