โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระด้านอาหารปลอดภัย

index

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระด้านอาหารปลอดภัย
แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนักเรียนสาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
โดยมีนายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด
และมีคุณบุญเลิศ ว่องสุวรรณเลิศ และคุณรัชดา เทพนาวา เป็นวิทยากรในการอบรม 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

3

2

4

5

6

7

1 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช