อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้วยกระบวนการวิจัย ในการผลิตและแปรรูปอาหารปลอดภัย

index

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียน
ด้วยกระบวนการวิจัย ในการผลิตและแปรรูปอาหารปลอดภัย แก่คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย (ผลิต แปรรูปสัตว์น้ำ) โดยมีนายสุทัช อิสโม ตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีนายวิสุทธิ์ 
คงกัลป์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนควนเนียงวิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้

1

2

3

5

4

7

6


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช