ศึกษาดูงานแผนกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

index

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2561 อาจารย์วันเพ็ญ สิตะพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/7 (ภาคสมทบ) จำนวน 21 คน เข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลานิล ของแผนกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น โดยมี อาจารย์ ธาฎา ติณโส เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการศึกษาดูงานครั้งนี้

1

2

3

4

5

6

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช