โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

index

เมื่อวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ “หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนานาชาติ”
โดยมีครู และนักเรียน จาก Jerantut Community College  รัฐปาหัง สหพันธรัฐมาเลเซีย เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยครูจำนวน 1 คน และนักเรียน จำนวน 10 คน  ศึกษาดูงาน และเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561  กิจกรรมการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลาโดยมีนายปรเมษฐ์ มุสิการุณ และการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงปลากัด ณ บ้านคุณเกวลี มงคลเพชร
26 สิงหาคม 2561 กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อปูพลาสติกโพลีเอทีลีน ณ กุ้งพัฒนาฟาร์ม โดยมีนางสาวสมหญิง เธียรสุวรรณกุล เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ และการเลี้ยงสัตว์น้ำผสมผสานแบบพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าขาด โดยมี นายชาญวิทย์ รัตนชาติ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
27สิงหาคม 2561 กิจกรรมปฏิบัติการเลี้ยงกุ้ง และการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ณ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
28สิงหาคม 2561 กิจกรรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงปลาดุกรัสเซีย ณ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
29สิงหาคม 2561  กิจกรรมการปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และปฏิบัติการชีววิทยาปลา ณ อาคารแสดงพันธ์สัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
30 สิงหาคม 2561  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและพิธีปิด ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
1
3
5
6
7
8
2

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช