หลักสูตรระดับปวส.ต่อเนื่อง เชื่อมโยงฯ

100

เมื่อวันที่ 3กันยายน2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ได้เข้าพบคุณมานะ ศรีพิทักษ์  ประธานกลุ่มธุรกิจแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด เพื่อแจ้งหลักการและแนวทางการเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ณ บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด

001

003

002

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช