พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

index

ความภาคภูมิใจของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ กับ บัณฑิต รุ่นที่ ๑ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

 

พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

0

1

2

3

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช