การอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

28381-100
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายกรีฑา  ดิษโสภา ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกิจกรรมการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายผลการฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" และมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายกรีฑา  ดิษโสภา ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกิจกรรมการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายผลการฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 
"หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61"เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"
และมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในกิจกรรม
ณ อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
28381
28383
28387
28393
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช