มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายอำพล

S__9445449-100
S__9445449-001
S__9445451-002
8 ตุลาคม 2561 ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายอำพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เนื่องโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ณ  ศาลากลางจังหวัดสงขลา
8 ตุลาคม 2561 ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายอำพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
เนื่องโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ  ศาลากลางจังหวัดสงขลา
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช