กิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ "วันดินโลก"

100
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม
โครงการกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ "วันดินโลก" (World Soil Day) 5 ธันวาคม ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ร่วมปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ
"วันดินโลก" (World Soil Day) 5 ธันวาคม
ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
5
1
2
3
4

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช