การประเมินโครงการชีววิถี

100
22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้รับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากคณะกรรมการ ซึ่งนำทีมโดย นายนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้รับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
จากคณะกรรมการ ซึ่งนำทีมโดย นายนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
4
3
1
2
5
6
7

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช