คารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

100
22 ตุลาคม 2561 ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ผู้บริหาร
และคณะครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  เข้าเยี่ยมคารวะ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และเพื่อหารือข้อราชการ
ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา
22 ตุลาคม 2561 ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  เข้าเยี่ยมคารวะ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และเพื่อหารือข้อราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา
1
2
3

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช