หว่านเมล็ดปอเทืองโครงการกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ

100
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ร่วมหว่านเมล็ดปอเทือง ในโครงการกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ "วันดินโลก" (World Soil Day)
5 ธันวาคม ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
 ร่วมหว่านเมล็ดปอเทือง ในโครงการกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ "วันดินโลก" (World Soil Day) 
5 ธันวาคม ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
2
1
3
4
5
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช