พิธีเข้าเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี

100
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี
ให้แก่ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ณ หอประชุมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี
ให้แก่ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ณ หอประชุมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
4
3
1
2
5
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช