การตรวจประเมิน อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ 61

200
วันนี้(2 พฤศจิกายน 2561) หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ได้รับการตรวจประเมิน อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีท่ารองสุทัช  อิสโม  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ
ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
2 พฤศจิกายน 2561 หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
 ได้รับการตรวจประเมิน อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีท่านรองสุทัช  อิสโม  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
106
105
101
100
102
104
107
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช