เลขาธิการ สอศ.เข้าตรวจเยี่ยมอาคารอนุบาลปลา

200
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมอาคารอนุบาลปลา ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา(อควาเรียม)
โดยมีผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้เสนอแผนการใช้อาคารอนุบาลปลา เพื่อจัดการเรียนการสอนทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สนับสนุนด้านการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา
และการเตรียมการสร้างและพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการอควาเรียมสำหรับประเทศไทยในอีกระยะถัดไป ณ ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา  จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมอาคารอนุบาลปลา ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา(อควาเรียม)
 โดยมีผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมให้การต้อนรับ
ในการนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้เสนอแผนการใช้อาคารอนุบาลปลา เพื่อจัดการเรียนการสอนทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา 
และการเตรียมการสร้างและพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการอควาเรียมสำหรับประเทศไทยในอีกระยะถัดไป
ณ ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา  จังหวัดสงขลา
100
101
102
104
105
103
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช