โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

100
14 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่อาชีพสำหรับนักเรียนนักศึกษา รุ่นที่349
โดยโครงการมีนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ , วิทยาลัยการอาชีพนาทวี และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)เข้าร่วมโครงการ
ณ ห้องประชุมมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
001
002
004
006
003
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช