ประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

index

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้รับการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคใต้ในประเภทที่6 โรงเรียนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัย และใช้ได้ผลดีเด่น ในการประเมินในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการส่งโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง เข้ารับการประเมินโดยวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินขยายผลโครงการชีววิถีฯ แก่ 3 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านแม่ใหญ่โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง และโรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ
1
2
3
4


 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช