ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

100
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561   นายวิศวะ  คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
พบผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เพื่อแจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
1
2
3
4
5

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช