การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

100
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ ชุมชน ศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ปกครอง ครูฝึก อศ.กช.
และตัวแทนนักเรียน อศกช. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ร่วมเข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
1
2
3
4
5
7
9
8
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช