สัมมนา ปัญหาอะควาเรียมหอยสังข์ กับแนวทางการป้องกัน

100
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดย ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อเรื่อง “ปัญหาอะควาเรียมหอยสังข์ กับแนวทางการป้องกัน ”
ร่วมกับ พันตำรวจเอก กษิดิษ  เพิ่มพูนวิวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต 9
นายศุภเดช  ศักดิ์ดวง ผู้สื่อข่าวสถาบันอิศรา
นางสาวชฎาพร  ชัยขันธ์  ผู้ดำเนินการอภิปราย
ในงานการสัมมนา ปัญหาอะควาเรียมหอยสังข์ กับแนวทางการป้องกัน โดยมีนายสนั่น ทองจีน ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9 เป็นประธาน ณ โรงแรมลี  การ์เดนท์  พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดย ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อเรื่อง “ปัญหาอะควาเรียมหอยสังข์ กับแนวทางการป้องกัน ” 
ร่วมกับ พันตำรวจเอก กษิดิษ  เพิ่มพูนวิวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต 9
นายศุภเดช  ศักดิ์ดวง ผู้สื่อข่าวสถาบันอิศรา
นางสาวชฎาพร  ชัยขันธ์  ผู้ดำเนินการอภิปราย
 ในงานการสัมมนา ปัญหาอะควาเรียมหอยสังข์ กับแนวทางการป้องกัน
โดยมีนายสนั่น ทองจีน ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9 เป็นประธาน
ณ โรงแรมลี  การ์เดนท์  พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1
4
2
3

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช