ร่วมต้อนรับ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

100
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู คณะศิษย์เก่า และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ร่วมต้อนรับ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ
ณ จังหวัดสงขลา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1
2
3
4
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช