อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้

100
อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้
26 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ร่วมงาน "อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้" โดยมีท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด
ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จังหวัดปัตตานี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่
ด้วยการมอบความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาสวยงาม และมอบปลาสวยงาม แก่ผู้เขาร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 ตัว
"อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้"
26 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
 ร่วมงาน "อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้"
โดยมีท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด 
ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จังหวัดปัตตานี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ 
ด้วยการมอบความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาสวยงาม
และมอบปลาสวยงาม แก่ผู้เขาร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 ตัว
1
2
3
5
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช