โครงการอาชีวะอาสา

100
30 ธันวาคม 2561 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษาอาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร)
ณ บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
และวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ณ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ที่ให้บริการตรวจเช็คยานพาหนะในการเดินทาง ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฟรี
แก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2562
ตามโครงการอาชีวะอาสา “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัยกับอาชีวะอาสา”

30 ธันวาคม 2561 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตรวจเยี่ยม

และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาอาชีวะอาสา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร)

ณ บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

และวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ณ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

ที่ให้บริการตรวจเช็คยานพาหนะในการเดินทาง ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฟรี 

แก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 

ตามโครงการอาชีวะอาสา “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัยกับอาชีวะอาสา”

 

12

43 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช