สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562

101
2 ธันวาคม 2562 ท่านรองชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูานนท์
เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
เข้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน)
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
2 ธันวาคม 2562 ท่านรองชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูานนท์
 เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เข้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน)
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
7
6
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช